Đọc Truyện Chọn Lọc:1/-Tâm Tình Bạn Già – 2/-Tô Cháo Huyết – 3/-Chiếc lá Héo Khô.

Đọc Truyện Chọn Loc

1/-Tâm Tình Bạn Già – Tác Giả: Năng Khiếu – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Tâm Tình Bạn Già

2/-Tô Cháo Huyết – Tác Giả: Tiểu Tử – Diễn Đọc : Hoài Hương -Trọng Nghĩa

Tô Cháo Huyết

3/-Chiếc Lá Héo Khô- Tác giả: Thiên Hương – Diễn Đọc: Hoài Hương-Trọng Nghiã

Chiếc Lá Héo Khô