Đọc Truyện Chọn Lọc :Vùng Đất Hứa – tác Giả Kim Phan – Diện Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Đọc Truyện : Vùng Đất Hứa

– Tác giả : Kim Phan – Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương