Đọc truyện Chọn Lọc:Chuyện Một Người Cha Dong Dài Hay Lo- Nguyễn Mạnh An Dân

Đọc Truyện:

Chuyện Một Người Cha Dong dài Hay Lo

Tác Giả : Nguyện Mạnh An Dân

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghiã