Đọc Truyện Chọn Lọc:Ký Ức Chiều 30 Tet – Ngày Tháng Thu Tàn

Đọc Truyện Chọn Lọc:  Diễn Đọc Hoài Hương và Trọng Nghĩa

1/-Ký Ức chiều 30- Tác Giả : Ngưng Thu

2/-Ngày Tháng Thu Tàn – Tác Giả : Nguyễn Thi A Tiên

3/-Về Việt Nam Ăn Nhậu – Tác Giả  :Chu Tất  Tiến