Đọc Truyện : Chồng Già Vợ Trẻ

 

1-Đọc Truyện : Chồng Già Vợ Trẻ  là tiên – Tác Giả : Hưng Yên – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghiã

 

 

2- Con Mẹ hàng Xóm – tác Giả :Tiểu Tử – Diễn Đọc : Trọng Nghiã – Hoài Hương