Đọc Truyện: Đàng Sau Câu Chuyện Bà Me Nhặt Ve Chai- Xóm Cũ – Xuân Về Trong Mắt Em

Đọc Truyện Chọn Lọc:

 

1-Đàng Sau Câu Chuyện Bà Mẹ Nhặt Ve Chai- Tác Giả :Lệ Dung – 

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

2- Xuân Về Trong Mắt Em – tác Giả : Lê Mỹ

 Điễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

3- Xóm Củ – Tác giả :Nguyễn Hùng

 Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa