Đọc Truyện : Duyên Nợ và Mùa Giang Sinh 17 Tuổi

Đọc Truyện : Duyên Nợ – Tác giả : Hai Hùng SG – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Mùa Giáng Sinh 17 Tuổi – Tác Giả : Nguyễn Thị Thanh Dương – Diện Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương