Đọc Truyện : Gạch Đã Ra Lò -Tác Giả: Lâm Chương

Đọc Truyện:

*Gạch Đã Ra Lò

Tác Giả : Lâm Chương -Diễn Đọc: Hoài Hương – Trọng Nghĩa