Đọc Truyện : Giải Cứu Sư Phụ -Tác Giả :Nguyễn Thạch Giang – Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Đọc Truyện

“Giải cứu Sư Phụ”

Tác Giả: Nguyễn Thạch Giang

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa