Đọc Truyện-Hạnh Phúc TG: Hồ Đắc Vũ và Người Tù Điên- TG: Phạm Hồng Ân

Đọc Truyện :

 

1-Hạnh Phúc  tác giả :Hồ Đắc Vũ

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

 

2- Người  Tù Điên -Tác Giả: Phạm Hồng Ân

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghiã