Đọc Truyện : Hậu Trường Một Gánh Hát – Ng. Kim- Khi Trái Tim Thổn Thức.

Đọc Truyện :

 

1/-Hậu Trường Một Gánh Hát

 tác Giả : Nguyễn Kim

 Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương

2/- Khi Trái Tim Thổn Thức

 

Tác Giả : Nguyễn Kim

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa-Hoài Hương