Đọc Truyện : Hồn Tử Sỉ – tác giả : Mimosa Phương Vinh- Diễn Đọc : Hoài Hương à Trọng Nghĩa

kinh Tế ,mới sau 75

Đọc Truyện Chọn Lọc : Hồn Tử Sỉ -Tác giả Mimosa Phương Vinh – Diễn Đọc Trọng Nghĩa – Hoài Hương