Đọc Truyện :Lời Chia Tay Giửa Mùa-Tác Giả : Phạm Ngũ Yên

Đọc Truyện

 

Lời Chia Tay Giửa Mùa 

Tác Giả: Phạm Ngũ Yên

Diễn Đọc: Hoài Hương- Trọng Nghĩa