Đọc Truyện : Mẹ…Đừng Yêu Con Quá – Nguyễn Thị Thanh Dương

Đọc Truyện

 

1/-Mẹ…Đừng Yêu Con Quá -tác giả : Nguyễn Thị Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

2/-Mẹ Lấy Chồng – Tác Giả : Vũ Thị Huyền Trang – Diễn Đọc : Trong Nghiã – Hoài Hương