Đọc Truyện -Mối Tình Quê-Tác Giả Minh Văn

Đọc Truyện Chọn Lọc

1/–Mối Tình Quê-

-Tác Giả Minh Văn

 Diễn Đọc : Trọng Nghĩa-Hoài Hương

2/-Kẻ Thua Cuộc – Tác giả : Ý Thu

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

3/-Rặng Biển Xanh Dâu – Tác Giả Lưu Na

-Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

4-Nghĩa Vợ Tình Chồng -Tác Giả Ý Thu

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa