Đọc Truyện :Người Con Lai và chiếc vỏ ốc- Tác Giả Hoàng Thanh- Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc

Đọc Truyện Chọn Lọc : Người Con Lai và Chiếc Vỏ Ốc

Tác Giả : Hoàng Thanh – Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

 

Người Con Lai và Chiếc vỏ Ốc