Đọc Truyện: Người Đàn Bà ấu xí- Tác Giả Ngân Bình

Đọc Truyện :

1/-Người Đàn Bà Xấu Xí-

Tác Giả : Ngân Bình- Diễn Đọc: Trọng Nghĩa-Hoài Hương

 

2/-Một Đêm Ở Bến Đò

Tác Giả :Ngọc Vinh

Diễn Đọc: Trọng Nghĩa – Hoài Hương