Đọc Truyện : Người Thợ Vẻ trên Dốc cầy Quây- Tác Giả Trần Bạch Thư

Đọc Truyện : Người Thợ Vẻ Trên Dốc cầu Quây

Tác Giả : Trần Bạch Thư

Diễn Đọc : Hoai Hương – Trọng Nghiã