Đọc Truyện : Những Bậc cầu Thang-Con Sáo Sang Sông – Hoài Hương

Những Bậc Cầu Thang – Tác Giả: Bùi Thanh Xuân – Hoài Hương – Trọng Nghĩa Diễn Đọc

Con sáo sang Sông Trên Đất Mỹ- Tác Giả : Khôi An – Hoài Hương và Trọng Nghĩa diễn đọc