Đọc Truyện : Ở Trọ – TG Nguyễn Thị Thanh Dương -Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

Đọc Truyện Chọn Lọc

 

 Ở Trọ

Tác Giả Nguyễn Thị Thanh Dương

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa