Đọc Truyện :-Ông Ngoại Của Ai -Chuyện Tình Yêu Của bà Chủ Tiệm Nail-khi Người Đàn Ông Khóc – Số Sát Phu

Đọc Truyện :

1-Ông Ngoại Của ai  – TG:Nguyễn Thị Thanh Dương -Diễn Đọc: Hoai Hương – Trọng Nghĩa

2-Chuyện Tình Yêu Của Bà Chủ Tiệm Nail – TG: Phạm Thành Châu

Diễn Đọc : Hoài Hương -Trọng Nghĩa

 

 

3-khi Người Đàn Ông Khóc -Tác Giả :Đơn Phương Thạch Thảo

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa

 

4-Số sát Phu – Tác Giả :Nguyễn Thị Thanh Dương 

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa