Đọc Truyện : Thằng Nèm Kỳ 3

Đọc Truyện :

Truyện Dài :Thằng Nèm Kỳ 3

Tác Giả ; Trần Phú Mỹ

Diễn Đọc : Hoài Hương – Trọng Nghĩa