Đọc Truyện : Tôi Đi Dạy Bổ Túc- Tác giả Bùi Thanh Xuân – Hoài Hương – Trọng Nghĩa diễn đọc.

Đọc Truyện :Tôi Đi Dạy Học Bổ Túc – Tác Giả Bùi Thanh Xuân- Hoái Hương – Trọng Nghĩa- Diễn Đọc