Đọc Truyện: Trôi Theo Dòng Đời- Con Gái Của Người Ta

Đọc Truyện Chọn Lọc

 

 *Trôi Theo Dòng Đời

Tác Giả : Diệp Hồng Phương

Diễn Đọc: Hoài Hương- Trọng Nghĩa

 

 

2/- Con Gái Của Người Ta

 

Tác Giả: Trần Thiện Phi Hùng

Diễn Đọc: Hoài Hương – Trọng Nghĩa