Đọc Truyện : Ước Vọng Của Bà Năm -Nhật Tiến

Đọc Truyện

1/– Ước Vọng Của Bà Năm

-Nhật Tiến

Diễn Đọc : Hoài Hương và Trọng Nghĩa

2/- Truyện Ngắn : Lẽ Đạo Tình Người

-Tác Giả : Chúc Thanh

Diễn Đọc : Trọng Nghĩa – Hoài Hương