Đông y sĩ : Mai Tiên -Sức Khoẻ Và Đời Sống- Kỳ thứ 31

Sức Khoẻ và Đời Sống – Đông Y Sĩ Mai Tiên – Nhà Thuốc Hoa Đà Houston- Điện Thoại: 281- 495- 0268

 Chủ đề về : Đau nhức khớp xương gối- khô khớp- Tiểu đường.