Đừng tuyên truyền dùm cho VC

Đừng tuyên truyền dùm cho VC

  
This image has been resized with Reshade. To find out more visit reshade.com

Ngo Du Trung FB

Sợ VC không có gì lạ; không dám lên tiếng cho sự thật, cho lẽ phải vì sợ VC bắt nhốt (trong nước), vì sợ VC không cho về VN (ngoài nước) cũng không có gì lạ.

Nhưng sợ VC mà biện lý cùn để khoác áo chính nghĩa cho cái sợ của mình, ví dụ như “không phải vì sợ mà không dám chửi VC, chỉ vì thấy chửi trên mạng chỉ là chém gió, chỉ là anh hùng bàn phím, không làm cho VC chết nên không chửi thôi”, thì là vừa hèn vừa điếm.

Nếu sợ thì cứ im lặng mà sợ. Đừng “vừa hèn vừa điếm” là tiếp tay tuyên truyền cho VC, gây thêm khó khăn cho những người dám hy sinh bản thân và gia đình để tranh đấu tại VN.
Nếu không giúp được gì cho những người tranh đấu thì cũng đừng tiếp tay VC phá hoại họ.