Giải Trí Cuối Tuần – Văn Nghệ Phương Xa- Nhạc Sĩ lịch Đường Trần

Văn Nghệ Phương Xa  Với các sáng tác cuả Nhạc sĩ -*Lịch Đường Trần

*- Nhà Thơ Phong Trần .

Các ca khúc trích từ CD 4 và Tuyển Tập 6 cuả nhạc sĩ Lịch Đường Trần.

Các ca sĩ *:Trần Quang -*Nguyễn An – *Xuân Trường – * Khánh Linh

 

1- Từ CD Làm Dâu Xứ Người-   Các Bài hát : Cảnh Đời Oan Nghiệt- Nhạc sĩ: Lịch Đường Trần. Ca sĩ :Trần Quang

2- Bài hát : Nổi Nhớ Niềm Đau – Nhạc:- Lịch Đường Trần – Ca sĩ: Nguyễn An

3- Bài hát: Mừng Em Trở Lại Quê Hương – Nhạc: Lịch Đường Trần – Ca sĩ: Xuân Trường.

4-   Trong CD Tuyển Tập 6 – Bài Hát: Muà Nước Nổi – Thơ: Phong Trần – Nhạc: Lịch Đường Trần – Ca sĩ: Khánh Linh.