Hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV sắp ‘lên thớt’

Hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV sắp ‘lên thớt’

Khách hàng giao dịch tại BIDV Bank. (Hình: Thanh Niên)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương CSVN kết luận, những vi phạm của dàn lãnh đạo ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV Bank) là “rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và BIDVBank, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.”

Chiều 2 Tháng Sáu, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ Tháng Năm, trả lời câu hỏi báo chí liên quan trách nhiệm của Ngân Hàng Nhà Nước đối với những sai phạm của BIDV Bank, bà Nguyễn Thị Hồng, phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, cho biết Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đã có thông báo kết luận của đoàn kiểm tra hoạt động của BIDV Bank và Ngân Hàng Nhà Nước “sẽ thực hiện nghiêm túc kết luận.”

Theo báo Thanh Niên, kết quả kiểm tra của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cho thấy Ban Thường Vụ đảng ủy BIDV Bank các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để BIDV có nhiều vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống trong thực hiện quy chế làm việc, quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình, thủ tục cấp tín dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn; để nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị xử lý hình sự; làm giảm nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động BIDV.”

Về cá nhân lãnh đạo, ông Trần Bắc Hà, cựu bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, “vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường Vụ Đảng Ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.”

Theo đó, ông Hà “đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường Vụ đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV; vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4,700 tỷ đồng (hơn $206.1 triệu) đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng Xây Dựng.”

Đối với ông Đoàn Ánh Sáng, cựu ủy viên Ban Thường Vụ đảng ủy, phó tổng giám đốc, và ông Trần Lục Lang, ủy viên Ban Thường Vụ đảng ủy, phó tổng giám đốc BIDV Bank, “cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường Vụ đảng ủy; cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4,700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng Xây Dựng.”

“Những vi phạm của các ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và BIDV Bank, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật,” báo Lao Động dẫn kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương CSVN.

Ngoài ra, các cán bộ khác trong Ban Thường Vụ đảng ủy BIDV Bank nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 “cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường Vụ đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đến mức phải kiểm điểm, đề nghị hình thức xử lý theo quy định của đảng.”

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm của BIDV Bank nêu trên có trách nhiệm của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

“Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương yêu cầu Ban Cán Sự đảng Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm của BIDV; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực ngân hàng…” kết luận nêu. (Tr.N)