Hình ảnh về Ba Ngày Khám Bệnh Miễn Phí của Nhà Thuốc Hoa Đà Houston

Hình  Ảnh sinh hoạt Ba Ngày Khám Bệnh – Châm Cứu – Bấm Huyệt chửa bệnh miễn phí tại đài TNT với Đông Y Sĩ Mai Tiên – THiện Đào và Cô Ngọc . ngày 12-13-14-15/12/2019.

Mừng Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch 2020

Khách Đến khám bệnh: Cô Ngọc Nhà thuốc Hoa Đà Houston bên phải – Thày Mai Tiên

Tháy Thiện Đào ( Bên  trái ) – Mai Tiên Bên Phải – Cô Ngọc – Hoài Hương và 2 vị khách từ Los Angeles.

Khách  đến khám bệnh

Thày Mai Tiên châm cứu cho 1 Cựu Sĩ Quan QLVNCH tại tư gia.

 

Châm Cứu – Bấm huyệt tại tư gia cho bệnh nhân.

Thày Thiện Đào đang khám bệnh và khách chờ bấm huyệt.

Tháy Mai Tiên đang châm cứu

Khách ghi danh khám bệnh với cô Hoài Hương

Một bệnh nhân nghe chỉ dẫn bấm huyệt và châm cứu với DYS Mai Tiên

Khách ghi danh khám bệnh

Tháy Thiện Đào  bên phải

Ghi danh khám bệnh