Hoàng Sa Vẫn Nhớ- Nhac Nguyễn Thiện Lý – Thơ Tuyết Nga – Ca sĩ Bích Châu

Nhac Bản : Hoàng Sa Vẫn Nhớ
– Thơ Tuyết Nga -Nhạc Nguyễn Thiện Lý – Ca sĩ Bích Châu hát .

Hoàng Sa Vẫn Nhớ (Thơ: Tuyết Nga / Nhạc: Nguyễn Thiện Lý / Trình bày: Bích Châu) by Dòng nhạc Quê Hương |

nguyenthienlys@gmail.comJan 9, 2019, 10:05 AM (20 hours ago)
to me