Hội Tết Xuân Canh Tý 2020- Tại San Diego

Hội Tết 2020 tại sân vận động SDCCU  – Do Little Saigon Foundation tổ chức  vào 3 ngày  17-19-tháng 1-2020

 

 San Diego Largest Lunar New Year Festival at SDCCU stadium

Little Saigon Foundation San Diego contact@littlesaigonsandiego.org

AttachmentsTue, Jan 7, 1:33 PM (17 hours ago)

Letter from Lam Trâm
Hello there,

First, I would like to take a moment to cordially invite you to attend the Opening Ceremony of the 10th Annual Lunar New Year Festival. This year, the traditional Opening Ceremony will be held at 3:00 PM with reception/networking starting at 2:30 PM on Saturday, January 18, 2020 at the prestigious venue of SDCCU Stadium. I understand last year’s weather wasn’t in our favor, but I have a feeling this year will be perfect!

This year marks our 10th anniversary of the largest Lunar New Year Festival in San Diego. The festival will kick off the celebration of the important Asian holiday and bring festive cheer and prosperity to San Diego.   It features dazzling lanterns, bands, lion dances, firecrackers, and a very large selection of Asian food; as well as our highly anticipated Cultural Village, aims to bring you back in time to experience with reenactment of the beautiful and distinctive life in a village of South East Asia. The prices are good, and the quality is excellent.

People of all ages can attend this festival and feel proud they are supporting a San Diego district in much need of improvements while also contributing to an increased awareness of the cultural features that make San Diego such a unique place to live, work, and do business. Proceeds from the festival will be used in the revitalization efforts of the Little Saigon District of City Heights. 2020 festival proceeds will be used toward the design and implementation of the community Boat Garden.

Secondly, I would like to urge you to lend us a hand by supporting this good cause. Your support can come in many forms such as monetary or in-kind sponsorship, vendor, or supporter. Example, we kindly request that you to share this flyer with friends and family. If just 10 people see this flyer and attend the festival, you have helped us come $60 closer to fulfilling our mission. Much work remains to be done before we attain our goals, but your help and support make a difference in our efforts to revitalize the Little Saigon District. 

For more information or to RSVP, please feel free to reply to this email or contact me at (619) 362-6066.

WEBSITE:       http://www.lunarnewyearfestival.org

FACEBOOK:    https://www.facebook.com/sandiegolunarnewyear

ORGANIZER’S WEBSITE:  http://littlesaigonsandiego.org

Best Regards

Tram

 

Thư của Lam Trâm

Hello,

Đầu tiên, tôi muốn dành một chút thời gian trân trọng mời  quý bạn tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Tết Nguyên đán lần thứ 10.

 Năm nay, Lễ khai mạc truyền thống sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều với lễ tân niên / kết nối bắt đầu lúc 2:30 chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020 tại địa điểm uy tín của Sân vận động SDCCU.

 Tôi hiểu thời tiết năm ngoái không có lợi cho chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác năm nay sẽ hoàn hảo!

Năm nay là kỷ niệm 10 năm của chúng tôi về Lễ hội Tết Nguyên đán lớn nhất ở San Diego.

Lễ hội sẽ khởi động lễ kỷ niệm ngày lễ quan trọng của châu Á và mang lại sự vui vẻ và thịnh vượng cho lễ hội ở San Diego. Lể Hội có đèn lồng rực rỡ, ban nhạc, múa lân, pháo, và một lựa chọn rất lớn  về các món ăn châu Á; cũng như Làng văn hóa rất được mong đợi của chúng tôi, nhằm mục đích đưa bạn trở lại thời gian, để trải nghiệm với sự tái hiện cuộc sống tươi đẹp và đặc biệt tại một ngôi làng ở Đông Nam Á. Giá cả thì tốt, và  phẩm chất thì tuyệt vời.

 Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể tham dự lễ hội này và cảm thấy tự hào khi họ hỗ trợ  cho  quận San Diego, rất cần  thiết ,đồng thời cũng góp phần nâng cao nhận thức về các đặc điểm văn hóa cho San Diego, một nơi độc đáo để sống, làm việc và làm kinh doanh.

 Tiền thu được từ lễ hội sẽ được sử dụng trong các nỗ lực phục hồi của quận San Diego/ khu Little Saigon SD của vùng  City Heights.

Tiền thu được vào năm 2020 sẽ được sử dụng để thiết kế và  phát triên cộng đồng “Boat Garden”.

Thứ hai, tôi muốn  mời  quý bạn  giúp  chúng tôi bằng cách hỗ trợ lý do chính đáng này.

 Hỗ trợ của bạn có thể có nhiều hình thức như tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật, nhà cung cấp hoặc người hỗ trợ.

 Ví dụ, chúng tôi  rất vui , bạn chia sẻ tờ rơi này với bạn bè và gia đình. Nếu chỉ có 10 người nhìn thấy tờ rơi này và tham dự lễ hội, bạn đã giúp chúng tôi đến gần 60 đô la để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi chúng tôi đạt được mục tiêu của mình, nhưng sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn tạo nên sự khác biệt trong nỗ lực của chúng tôi để hồi sinh  Little Saigon/San Diego .

 Để biết thêm thông tin hoặc gửi tới RSVP, vui lòng trả lời email này hoặc liên hệ với tôi theo số (619) 362-6066.CHINBSITE: http: //www.lunarnewyearfajor.orgFACEBOOK: https://www.facebook.com/sandiegolunarnewyearORGANIZER : Http: //littlesaigonsandiego.orgB Trân trọngTram