Hơn 100 ngàn di dân bất hợp pháp ở California có thể được hưởng y tế miễn phí

Hơn 100 ngàn di dân bất hợp pháp ở California có thể được hưởng y tế miễn phí

Thành viên hiệp hội điều dưỡng California kéo đến Quốc Hội tiểu bang để kêu gọi có chương trình y tế do tiểu bang điều hành. (Hình: Rick Pedroncelli/AP)

SACRAMENTO, California (NV) – Hơn 100,000 người lớn thuộc thành phần di dân bất hợp pháp ở California có thể được hưởng quyền lợi y tế miễn phí, theo một chương trình do thành phần đảng Dân Chủ đưa ra ở Hạ Viện California hôm 7 Tháng Năm 2018.

Báo Sacramento Bee nói rằng, các dân biểu Dân Chủ đang đòi Thống Đốc Jerry Brown chấp thuận một ngân khoản là $1 tỉ, với phần lớn số tiền này dùng tài trợ việc mở rộng chương trình Medi-Cal, chương trình bảo hiểm y tế tiểu bang dành cho người có lợi tức thấp. Khoảng một phần tư của ngân khoản này, chừng $250 triệu, sẽ được dùng để cung cấp Medi-Cal cho giới người lớn thuộc thành phần di dân bất hợp pháp.

“Chúng ta là California. Chúng ta không đi theo, chúng ta đi đầu,” theo lời Dân Biểu Joaquin Arambula (Dân Chủ, Fresno), tác giả dự luật AB 2965, theo đó sẽ cho người lớn thuộc thành phần di dân bất hợp pháp được hưởng Medi-Cal.

Hiện có khoảng 1.8 triệu người lớn thuộc giới di dân bất hợp pháp ở California không có bảo hiểm y tế. Chừng 1.2 triệu trong số này là thành phần nghèo do đó đủ điều kiện để hưởng Medi-Cal.

Số tiền $1 tỉ mà phía Dân Chủ đòi hỏi, sẽ được lấy từ số tiền thặng dư ngân sách $6.1 tỉ hiện có.

Tuy nhiên, Thống Đốc Jerry Brown đến nay không muốn dùng số tiền này mà muốn để dành cho những lúc tiểu bang gặp khó khăn về tài chánh, cũng theo tờ Sacramento Bee. (V.Giang)