Hương Tình Ca Kỳ Thứ 50 ngày 2-12-17

Hương Tình Ca Kỳ Thứ 50 Ngày 2-12-17

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

1-Lời Giới Thiệu HTC 50

2- Nhạc Chủ Đề HTC -Hợp Ca

 

3-Vào Thu-Nhạc Hoàng Trọng- Ca sĩ Tôn Nữ Liên Hương

4-Dòng Sông Xanh-Dương Thiệu Tước – Ca sĩ Hồng Loan

5-Ánh Đèn Màu – Nhạc Ngoại Quốc – Nhạc Dương Thiệu Tước – Ca sĩ Ngọc Huệ

6- Đêm Đông – Nhạc: Nguyễn Văn Thương – Ca sĩ : Kim Duyên

7-Bến Cũ – Nhạc Anh Việt- Ca sĩ : Minh Nguyệt

8-Mộng Chiều Xuân – Nhạc Ngọc Bích – Ca sĩ: Mai Phương

9-Bốn Muà – Nhạc Lam Phương – Ca sĩ: Như Ngọc Hoa

10-Mai – Nhạc Quốc Dũng- Ca sĩ :Cẫm Sa

11-Anh Còn Nợ Em- Nhạc: Anh Bằng- Ca sĩ: Minh Nguyệt

12-Không Ai Thế Được Em Đâu- Nguyên Hồng – Hồng Loan

13-Bài Tamgo Buồn- Nhạc Lam Phương – Ca sĩ : Tony

14-Đưa Em Vào hạ- Nhạc Trầm Tử Thiêng – Ca sĩ Trúc Nguyên

15- Giọt Nước Mắt Cho Những Linh Hồn – Nhạc Thành Tín – Ca sĩ : Như Thảo

16-Hạnh Phúc Thôi – Thơ Hoàng Hương Trang – Ngâm Hải Yến

17- Chuyện Hoa Sim – Nhạc Anh Bằng – Ca sĩ Hoài Hương

18- Ngày Về – Nhạc Hoàng Giác – Ca sĩ Ngọc Huệ

19-Mưa Hạ- Nhạc Kim Dung – Ca sĩ Ngọc Tuyến

20-Lời Kết HTC 50