Hương Tình Ca Kỳ thứ 54 ngày 30-12-17

Hương Tình ca Kỳ Thứ 54 ngày 30-12-17

Phần 1:

 

Phần 2:

 

Phần 3:

 

-Lời Giới Thiệu Hương Tình Ca

 

-Nhạc Chủ Đề Hương Tình Ca – Hợp Ca – Nhạc Nguyên Hồng

 

-Tóc Mây – Nhạc : Tubn Khanh – Ca sĩ: Như Ngọc Hoa

 

-Xin Đa Tạ- Nhạc : Anh Việt Thu- Ca sĩ: Hoài Hương

 

-Chờ Đông – Nhạc :Trần Thiện Thanh- Ca sĩ : Ngọc Tuyến

 

-Con Đường Mang Tên Em-Nhạc: Trúc Phương – Ca sĩ : Kiều Thu- Quân Anh Trí

 

-Tuổi 13- Thơ Nguyên Sa Nhạc : Ngô Thuy Miên – Ca sĩ Hồng Hạnh

 

-Tiếng Dương Cầm- Nhạc :Văn Phụng- Ca sĩ : Minh Nguyệt

 

-Không Ai Thế Được Em Đâu-Nhạc Nguyên Hồng – Ca sĩ : Hồng Loan

 

-Đêm Đông – Nhạc :Nguyễn Văn Thung – Ca sĩ Kim Duyên

 

-Trăm Nhớ Ngàn Thương – Nhạc :Hoàng Trọng- Ca sĩ Quỳnh Như

 

-Người Yêu Tôi Khóc – Nhạc : Trần Thiện Thanh- Ca sĩ: Nguyên Hồng

 

-Bốn Muà – Nhạc Lam Phương – Ca sĩ : Như Ngọc Hoa

 

-Biên Cạn -Nhạc: Nguyễn Kim Tuấn – Ca sĩ : Minh Nguyệt

 

-Xuân Vui ca – Nhạc Aí Hoa – Ca sĩ :Bích Thủy và Văn Trường

-Bên Kia sông -Thơ : Hải yến – Ca sị : Hoàng Yến

 

-Mộng Chiều Xuân – Nhạc Ngọc Bìch – Ca sĩ : Mai Phương

 

-Anh Về Thủ Đô – Tam ca Ba màu Áo Lính – Hoai Hương – Diệu Kim – Khánh Mây

 

-Biển Cạn – Nhạc :Kim Tuần – Ca sĩ : Minh Nguyệt

 

-Lời Kết HTC 54