Lá cờ cũ dưới cơn mưa

Lá cờ cũ dưới cơn mưa – Bức tranh ý nghia hơn cả ngàn câu nói ! 

Saturday, Aug 4,  2018 at 5:12 AM 
Subject: Lá cờ cũ dưới cơn mưa – Bức tranh ý nghia hơn cả ngàn câu nói !

Trong FB co một bức tranh quá sức SỐNG ĐỘNG ! Mà tôi có viết lời comment MÚÔN KHÓC Khi thấy một vị Tổng Thống đau buồn đơn độc trên sân đá banh, ướt sũng vì mưa, 
đang cố gắng giữ lại cái lá quốc kỳ yêu dấu đã bị chà đạp tả tơi ! Bức tranh đã diễn tả về:
   – Một quốc gia tuột giốc không phanh !
   – Một dân tộc ích kỷ, vô giáo dục,
      và vô ý thức !
Nhưng may mắn thay là, co được  một vị TỔNG THỐNG yêu nước 
yêu dân vô bờ bến !
                      Họa Sỹ thật đại tài !!!
     GOD BLESS AMERICA !!!
    

Image may contain: 1 person

John McNaughton painted this picture of President Trump and named it “Respect The Flag.” The painter says, “I painted President Trump picking up a shredded and trampled flag off the football field. He holds a wet cloth in his right hand, as he attempts to clean it. I respect America. I respect the flag, the anthem, and the President; because he doesn’t back down to those who do not.”