Lê Đình Lượng: 20 năm tù + 5 năm quản chế

Lê Đình Lượng: 20 năm tù + 5 năm quản chế

Ông Lê Đình Lượng

CTM Media – Ngày hôm nay 16 Tháng 8, 2018, Toà Án Nhân Dân Tỉnh Nghệ An đã tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Mời Quý Vị theo dõi cuộc phỏng vấn 2 luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Đặng Đình Mạnh về bản án kể trên do Hoàng Nguyên thực hiện: