Loc’s Tax Services

Văn Phòng Thuế Loc’ Tax Service
Address: 4120 30th St #202, San Diego, CA 92104
Phone: (619) 283-6432 | Fax: (619) 283-4018

Chuyên Viên Thuế Vụ Kinh Nghiệm – Cẩn Thận
Liên Tục Phục Vụ Quý Đồng Hương Tại San Diego Từ Năm 1980

Hồ sơ thuế sẽ được châm sóc cẩn thận chu đáo bởi một chuyên viên thuế vụ có 30 năm kinh nghiệm.
Lấy lại tiền tối đa theo luật định.
Được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề thuế vụ bất cứ lúc nào cần, vì văn phòng mở cửa suốt năm.
Mọi rắc rối sẽ được tận tình tư vấn giải quyết.
Giờ làm việc:  Monday – Friday: 10:00 AM – 6:00 PM