Lương tri của qủy

Lương tri của qủy

  
Thảm sát Mậu Thân 1968

Thật không biết phải nói như thế nào để người VN tỉn rằng VC là giống không có tim, không có lương tâm, không có lương tri gì ráo.

Thực tế đã chứng minh rành rành. VC, từ tên VC “danh nhân thế giới” HCM, một kẻ ăn cháo đái bát, tàn nhẫn, vô ơn; đến những tên như Trường Chinh giết cả cha mẹ ruột để theo đuổi quyền lực; đến những tên VC cắc ké tay sai như Hoàng Phủ Ngọc Tường giết người thản nhiên, lạnh lùng như giết kiến ở Huế năm Mậu Thân1968; tất cả VC, không một tên VC nào có tim, có lương tri.

Trong suốt cuộc chiến tranh đánh thuê cho Tàu của VC, VC đã không từ bất cứ những trò tàn ác vô nhân tính nào. Giết người già, trẻ con, giết người vô tội, giết người không tấc sắt trong tay; dùng cả những phương cách bá đạo, vô nhân tính như giật mìn xe đò, pháo kích vào trường học, đem người dân ra làm mổi nhử, làm bia đỡ đạn cho chúng v.v.

Trong chiến tranh như thế, mà hết chiến tranh cũng thế. Hết chiến tranh thì cướp nhà cướp đất của dân, moi móc vơ vét tài nguyên quốc gia đem bán chia nhau, ăn không từ thứ gì, cướp không chừa cái gì, bán cả đất, biển của tổ tiên để lại cho giặc; hễ ai lên tiếng phản đối thì bắt nhốt, thô bỉ hèn hạ đến mức nhốt phụ nữ không cho dùng băng vệ sinh….

Vậy mà người ta vẫn còn mơ màng tin vào cái “lương tri”, cái “liêm sỉ”, cái “lòng thiện” của VC; tin rằng có thể “sửa” cho VC ngay ngay lại. Cho nên có cơ hội thì lên tiếng “đòi hỏi” VC: “Nếu còn một chút lương tri thì hãy từ chức!”, “Nếu còn chút liêm sỉ thì nên từ chức!”, “Quay đầu lại là bờ!”, “Hãy sống tích đức” v.v.

Trong thâm tâm, họ vẫn tin là VC có thể thay đổi; họ vẫn tin là VC vẫn còn có lương tri, một chút lương tri….

Nếu VC mà còn có một chút lương tri nào thì đó chỉ là lương tri của quỷ!