Nguyện-Viet Nam Tôi Đâu

Nhạc Phẩm

Nguyện – Việt Nam Tôi Đâu- Nhạc Phạm Hồng Việt – Ca sĩ Minh Đức – Hoa âm Guiter Thiên An