Nhà cầm quyền cộng sản Hà Tĩnh đập phá nhà thờ giáo xứ Đông Yên

Nhà cầm quyền cộng sản Hà Tĩnh đập phá nhà thờ giáo xứ Đông Yên

Nghệ An FB

  

HÀ TĨNH (CTM Media) – TIN KHẨN CẤP từ Nghệ An FB

“Nhà cầm quyền cộng sản Hà Tĩnh đã bắt đầu đập phá nhà thờ giáo xứ Đông Yên – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ Đông Yên, chính quyền Hà Tĩnh đã cho xe ủi và máy xúc phá dỡ các công trình của nhà thờ.
Bà con giáo dân ra ngăn cản nhưng không lại được với hàng trăm cảnh sát cơ động, đã có những xô xát, làm bị thương một số giáo dân
Hình ảnh mới nhất từ Đông Yên do giáo dân cung cấp.