Nhạc Cuối tuần : Anh Về Với Em – Người Yếu Của Lính

Nhạc Cuối Tuần 

 

1-Anh Về Với Em-

Nhạc: Trần Thiện Thanh

– Hòa Âm Quốc Toản

-Ca sĩ : Ngọc Lan và Ngọc Tuyến.

 

2- Người Yếu Của Lính

-Nhạc Trần Thiện Thanh

-Hòa Âm: Quốc Toản-

Ca sĩ : Ngọc Tuyến