Nhac Cuối Tuần : Boulevard- by Dan Byrd

 

Bản nhạc :Boulevard

 Tác giả : Dan Byrd

I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that’s what you want me to

Chorus:
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again

Just one more chance, Another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
This sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together

[Chorus]

Maybe today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy forever

 

 

Lới Việt:

 Boulevard

 Written by Dan Byrd

 

Em  không biết tại sao, Anh nói lời tạm biệt

Chỉ cần cho em biết anh đã không đi mãi mãi tình yêu của em

Hãy cho em biết tại sao, anh làm tôi khóc

Em  cầu xin anh  hãy quỳ xuống nếu đó là điều anh muốn em 

 

Điệp khúc:

Không bao giờ biết rằng nó sẽ đi xa

Khi anh  rời em  trên đại lộ đó

Hãy đến một lần nữa anh  sẽ làm mất  cơn đau của em

Và chúng ta có thể là những người yêu một lần nữa

 

Chỉ một lần nữa, một điệu  khêu vũ  khác

Và hãy để em cảm thấy không thực sự là em  đã mất anh

Mặt trời này sẽ mọc lên, Trong mắt anh

Hãy trở lại với em  và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau

 

[Điệp khúc]

Có lẽ hôm nay, em  sẽ khiến anh  ở lại

Một chút thời gian chỉ cho một nụ cười và tình yêu với nhau

Vì em  sẽ cho thấy, một nơi em  biết

Ở Tokyo, nơi chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi