Nhạc Cuối Tuần – Cho Nhau Nụ Cười – Nhạc và Lới Kim Dung

Văn Nghệ Cuối Tuần

 

 

1/-Cho Nhau Nụ Cười

Nhạc và Lới Kim Dung – Hòa Âm Hào Kiệt – Ca sĩ Xuân Trúc .

2/- Cho Nhau Nụ Cười

Nhạc và Lới : Kim Dung

Ca sĩ : Bảo Yến.