Nhạc Cuối Tuần : Đêm Ngọc Lan – Nhạc Kim Dung – Ca sĩ:Hướng Dương – Nguyễn Quang

Ca khúc Đêm Ngọc Lan- Nhạc Kim Dung – Ca sĩ : Hướng Dương- Nguyễn Quang – Hòa Âm : Đăng Lâm Nguyện

Bài hát Đêm Ngọc Lan – Nhạc Kim Dung- Ca sĩ Hướng Dương – Nguyễn Quang – Hàa Âm Đăng Lâm Nguyện