Nhạc Cuối Tuần-Khúc Hát Đêm Mưa -Hoa Nở Về Đêm-Dò Dọc

Nhạc Giải Trí  Cuối Tuần:

 

1/-Khúc hát Đêm Mưa

Nhạc Ngô Bảo quốc -Lời Trương Ngọc Quyên

 Ca sĩ: Yuly Ngọc và Nguyên Hà

 

2/-Hoa Nở Về Đêm

 

– Nhạc : Mạnh Phát

– Ca sĩ :Khang Lê

 

3/- Đò Dọc

Nhạc : Giang Thien Tường

– Hoà Âm Quang Đạt

– Ca Sĩ: Hanh Nguyên

Phỏng theo truyện Đò dọc của nhà văn  Bình Nguyên Lộc .