Nhạc cuối tuần; Lời Tình Buồn -Nhạc Hoàng Thanh Tâm-Ca si:Thanh Hà

Nhạc Cuối Tuần

Lời Tình Buồn

Nhạc: Hoàng Thanh Tâm- Ca sĩ : Thanh Hà

Video :Mai Thiên Phong