Nhac Cuối Tuần Phương Xa – Các ca Khúc Phổ nhạc cuả Lịch Đường Trần – Thơ Phong Trần

Văn Nghệ Giải Trí Cuối Tuần

 

Thơ Phong Trần – Nhạc : Lịch Đường Trần

Các Ca Sĩ: Minh Khoa –  Tuấn Công -Jeny Nguyễn-

 

1-Bến Trần Gian- Thơ Phong Trần – Nhạc: Lịch Đường Trần – Ca Sĩ:Minh Khoa

 

2-Tiếng hát Bé Thơ- Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần- Ca sĩ : Tuấn Công

3-Nhành Cây và Đại Dương-Thơ: Phong Trần – Nhạc: Lịch Đường Trần – Ca sĩ : Minh Khoa

4-Giấc mộng- Thơ Phong Trần – Nhạc : Lịch Đường Trần-Ca si : Keny Nguyễn