Nhạc Cuối Tuần : Ru Ấm Đời Nhau -Nhạc Kim Dung

Nhạc Cuối Tuần

 

Ru Ấm Đời Nhau

Nhạc: Kim Dung – Ca sĩ : Thu Huỳnh

Hòa Âm:Đặng Lâm Nguyên