Nhạc cuối Tuần : Suối Tóc -Nhạc Văn Phụng – Ca sĩ Châu Hà

Văn Nghệ 

Nhạc Phẩm: Suối Tóc

Nhạc: Văn Phụng 

Ca sĩ : Châu Hà .